Privacyverklaring

Sanne Boertien Fotografie

Privacy Verklaring


In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kan maken van die rechten.  De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. 

1. Doel gegevens

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer je gebruik maakt van de diensten van Sanne Boertien Fotografie, en/of omdat je zelf bij het contactformulier op de website persoonsgegevens verstrekt. Sanne Boertien Fotografie kan de volgende gegevens verwerken: Voor- en achternaam, mailadres, telefoonnummer, adresgegevens en je IP-adres.

1. Dienstverlening
Sanne Boertien Fotografie heeft je persoonsgegevens nodig om telefonisch of via mail contact met je op te nemen als je daar om verzoekt. Daarnaast kan Sanne Boertien Fotografie je gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou overeenkomst van opdracht.

2. Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van de website worden cookies gebruikt. Cookies worden gebruikt om de online beleving te verbeteren. Een cookie is een klein bestandje dat door deze website meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf wordt geplaatst. Wanneer je de website opnieuw bezoekt wordt deze informatie terug naar de website gestuurd. Deze informatie wordt gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van bezoekers van de website en om het gebruik van de website aantrekkelijker te maken. Je bent niet persoonlijk identificeerbaar.

3. Google Analytics
De website van Sanne Boertien Fotografie verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en dus niet gebonden aan jouw persoonlijke. gegevens. Denk hierbij aan informatie als de duur van het websites bezoek of de pagina’s die bezocht worden.

2. Ontvangers

Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt, behalve wanneer dit nodig is ter uitvoering van een overeenkomst met jou. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen. De gegevens die Sanne Boertien Fotografie ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

1. Google

De e-mail van Sanne Boertien Fotografie wordt gehost bij Google. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Google.

2. Tavé

Persoonsgegevens als je naam, telefoonnummer, email-adres en informatie over de trouwdag (datum/locaties) worden verwerkt in de studio management software Tavé.

3. Moneybird

Op het moment dat je een offerte aanvraagt of een factuur toegestuurd krijgt zullen gegevens als je naam en adres worden opgeslagen in de boekhoudsoftware Moneybirdmet als doel diensten te factureren en offertes te maken.

3. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Sanne Boertien Fotografie, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

1. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Sanne Boertien Fotografie via mail worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en mailadres opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal een jaar terug bewaard.

2. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam of mailadres. Deze gegevens worden door Google voor onbepaalde tijd opgeslagen.

3. Tavé

Op het moment dat je een offerte aanvraagt worden de gegevens die jij meestuurt, zoals je naam, adresgegevens en mailadres opgeslagen in de studio management software. Deze gegevens worden max 2 jaar bewaard.

4. Moneybird

Jouw gegevens (factuur incl. naam en adres) worden voor langere tijd bewaard door Sanne Boertien Fotografie om te voldoen aan de administratieve plicht als ondernemer voor de belastingdienst. Elke ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).

4. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Sanne Boertien Fotografie  of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatiewordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Sanne Boertien Fotografie. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

5. Jouw rechten

Je hebt recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen, te corrigeren of te verwijderen die bij Sanne Boertien Fotografie vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een email te sturen naar sanneboertien@gmail.com. Sanne Boertien Fotografie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

6. Plichten

Sanne Boertien Fotografie verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Sanne Boertien Fotografie via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Sanne Boertien Fotografie de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Sanne Boertien Fotografie met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Sanne Boertien Fotografie behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Sanne Boertien Fotografie dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Sanne Boertien Fotografie te beschermen. Daarbij proberen wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.